stavební činnost Prostějov, sanace vlhkého zdiva Prostějov

Naše služby
AKTUALITY
Nabídka zaměstnání

 


INGREMO DRŽÍ KVALITU

Stavební společnost INGREMO s.r.o. je držitelem certifikátu  EN ISO 9001: 2009, kterým dokladuje zavedení systému kvality managementu dle příslušných evropských norem.

Vysílá tak důležitý signál svým stávajícím i potenciálním obchodním partnerům, že vedle řemeslné kvality prováděných prací se mohou spolehnout i na komplexní přístup dodržování kvality technologické,procesní i administrativní.

Společnost INGREMO s.r.o. se tak stala plnohodnotným partnerem jak soukromým tak státním investorům.


NOVÁ RADNICE V PROSTĚJOVĚ
00. 00. 0000
NOVÁ RADNICE V PROSTĚJOVĚ

REKONSTRUKCE „ NOVÁ RADNICE V PROSTĚJOVĚ“ BUDOVA „B“ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Předmětem zakázky bylo provedení rekonstrukce nové radnice budovy B  na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově. 
Byly provedeny demontáže a vybourání stávajících podlahových konstrukcí 2-4.NP vč. příčkového zdiva, vytvoření nových podlahových konstrukcí formou ocelových nosníků s trapézovým plechem, protihlukovou izolací a litého betonu. Finální úpravou povrchů bylo provedení,PVC,koberců a dlažeb.
Dále byly vystavěny z cihelného zdiva nové stěny soc.zázemí ,obložené keram.obklady a dlažbou a vystavění příček ze SDK mezi místnostmi kanceláří. Prováděny byly opravy stávajících omítek včetně celkové výmalby. Byla provedena kompletní výměna všech instalací  ÚT,elektro,ZTI,klimatizace a vzduchotechniky. Stropy byly provedeny z minerálních podhledů a SDK.Byla provedena repase dveřních a okenních výplní.

BUDOVA SŽDC ČESKÝ TĚŠÍN
00. 00. 0000
BUDOVA SŽDC ČESKÝ TĚŠÍN

BUDOVA ČESKÝ TĚŠÍN- STAVEBNÍ ÚPRAVY
Předmět zakázky spočíval ve stavebních úpravách provozní budovy SŽDC ul.Nádražní  274/25 v Českém Těšíně a byl rozčleněn na dvě etapy.
První etapa obsahovala práce v podobě vnitřních úprav a to nového sociálního zařízení v 1.a2NP a nové stropní konstrukce. Byly provedeny bourací práce stávajících příček a stropních konstrukcí.  Nová stropní konstrukce byla provedena formou vetknutých ocel.nosníků,trapézového plechu,protihlukové izolace,betonových podlah, statického zajištění konstrukcí.  Povrch podlah tvoří dlažby,PVC,koberce. Dále vytvoření nových SDK příček a stropních podhledů,obklady a dlažby soc.zařízení vč.nových zařizovacích předmětů.  Nové rozvody ÚT,ZTI,elektroinstalace a vzduchotechniky.
Práce druhé etapy zahrnovaly opravu fasády a to: výměnu výplní,zateplení objektu,klempířské prvky, novou konstrukci krovu a střešního pláště.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE BYLNICE
00. 00. 0000
REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE BYLNICE

Rekonstrukce Žst. Bylnice I. a II. stavba
Rozsah prací : Předmětem celé stavby byla rekonstrukce podstatné části železniční stanice v obci Brumov –Bylnice v okrese Zlín, pro zlepšení komfortu cestujících. Jednalo se o kompletní výstavbu dvou drážních budov a to části technologické a výpravní s možností ubytováním pro zaměstnance.

 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SŽDC OSTRAVA
00. 00. 0000
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SŽDC OSTRAVA

Stavební úpravy v administrativní budově Muglinovská 1038, Ostrava, část B – 2 etapa
ROZSAH PRACÍ: Předmětem  zakázky byla modernizace kancelářských prostor, skladů a garáží traktu B budovy SDC Ostrava na Muglinovské ulici v Ostravě.  Stavba zahrnovala nové dispozice kancelářských prostor, opravy sociálních uzlů včetně rozvodů ZTI, ÚT a VZT,  nové obklady, dlažby, podlahy z PVC, podhledy z SDK, malby a nátěry. V suterénu byly provedeny sanační omítky na obvodovém zdivu.


NÁSTAVBA PROVOZNÍ ČÁSTI FA. TOMI-REMONT a.s.
00. 00. 0000
NÁSTAVBA PROVOZNÍ ČÁSTI FA. TOMI-REMONT a.s.

Nástavba provozní části objektu firmy TOMI – REMONT, oprava 3.NP firmy TOMI-REMONT

Rozsah prací :  Předmětem stavby bylo rozšířit a zmodernizovat kancelářské prostory budovy ve dvorním traktu, opravu  sociálních uzlů ve 3.NP a nové VZT ve 2.NP a 3.NP sídla firmy TOMI-REMONT  v Prostějově na ulici Přemyslovka. Stavba obsahovala kompletní přebudování daných prostorů pro zlepšení komfortu zaměstnanců této firmy.

SV.JOSEF,MLYNICKÝ DVŮR
00. 00. 0000
SV.JOSEF,MLYNICKÝ DVŮR

Přístřešek u chaty sv. Josef v k.ú. Janovice, Mlýnický Dvůr – výměna oken

Rozsah prací : Účelem rekonstrukce přístřešku byla oprava objektu pro turisty a tím jim zpříjemnit zastávku na občerstvení  mezi obcemi Janoslavice a Dubicko v okrese Šumperk.                                                                    V obci Červená Voda v části Mlýnický Dvůr proběhla výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová okna s parapety v exteriéru i interiéru a jejich zednické zapravení.

RADNIČNÍ VĚŽ V PROSTĚJOVĚ
00. 00. 0000
RADNIČNÍ VĚŽ V PROSTĚJOVĚ

Zpřístupnění radniční věže v Prostějově v rámci projektu Prostějov –
historie a současnost města z radniční věže
ROZSAH PRACÍ : Záměrem projektu bylo zpřístupnění a zatraktivnění věže historické radnice na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově potencionálním návštěvníkům města, stejně jako všem občanům. Stavební úpravy spočívaly zejména v konstrukci nového ocelového schodiště, renovací oken a dveří, repase mosazných kování a vitráží a repase kamenných podstavců šišek z pískovce na balkonech dle restaurátorského záměru.
                           

REKONSTRUKCE AREÁLU SDC
00. 00. 0000
REKONSTRUKCE AREÁLU SDC

Rekonstrukce areálu SDC v Hulíně – popis
ROZSAH PRACÍ:
Předmětem zakázky byla modernizace budovy OTV v Hulíně pro zlepšení podmínek administrativních i dělnických profesí na úseku OTV . Oprava byla rozdělena do dvou etap a obsahovala celkovou demontáž stávající haly, dodávku a montáž nové haly a rekonstrukci přístavků. Budova se skládala ze tří spojených částí, zděné přístavky na okrajích a montovaná hala uprostřed.

Nástavba provozní části objektu firmy TOMI – REMONT, oprava 3.NP firmy
00. 00. 0000
Nástavba provozní části objektu firmy TOMI – REMONT, oprava 3.NP firmy

Předmět díla :  Rozšířit a zmodernizovat kancelářské prostory budovy ve dvorním traktu sídla firmy TOMI-REMONT  v Prostějově na ulici Přemyslovka.

Popis prací : Demontáž střešní krytiny a její konstrukce. Ve bourání příček, bourání betonových podlah, demontáže sádrokartonových příček. Zdění obvodových zdí z bloků porotherm, uložení překladů, betonáž ŽB věnců. Dodávka a montáž skladby střechy, tepelné izolace střechy, střešní krytiny, klempířských prvků z PZ plechu.  Zdění příček z příčkovek porotherm. Veškeré dodávky s montáží rozvodů ÚT, ZTI, VZT, kanalizace a elektroinstalace i s kompletací v celé budově. Dodání nových plastových oken a dveří. Omítání jádrových i štukových omítek. Betonáže podlah na tepelnou izolaci ve 2.NP. Dodávka a montáž podhledů z minerálních kazet. Obklad sociálního uzlu keramickým obkladem. Pokládka keramické dlažby v sociálním uzlu. Pokládka PVC v kancelářích. Pokládka dlažby TERASO na chodbách. Dodávka a montáž provětrávacích lišt v 1.NP. Nátěry radiátorů, ocelového zábradlí, ocelových zárubní a malby v celém objektu. Dodávka a montáž dveří , protipožárních dveří včetně samozavírače, WC kabinky.

Oprava 3.NP - rozsah prací : Provedly se nové SDK příčky, obklady a dlažby v sociálním uzlu, nové rozvody ZTI, ÚT, VZT. Následovaly montáže dvou kusů světlovou, pokládka podlahy z PVC a malby dotčených prostor.       

Rekonstrukce budovy MŠ v obci Snovídky
00. 00. 0000
Rekonstrukce budovy MŠ v obci Snovídky

Rozsah prací: Rekonstrukce budovy MŠ zahrnovala bourací práce, sanaci vlhkosti objektu, posílení stávajícího dřevěného stropu, zhotovení nového SDK akustického podhledu, kompletní výměnu stávajících podlah. Rekonstrukce rovněž obsahovala úpravy elektroinstalace, ZTI a ÚT.

Prostějov – výměna výplní otvorů PS Prostějov
00. 00. 0000
Prostějov – výměna výplní otvorů PS Prostějov

Rozsah prací: V objektu došlo k výměně výplní otvorů, k zateplení a snížení stropu SDK včetně výměny zářivkových svítidel. Rovněž došlo k opravě omítek, maleb a nátěrů, k odstranění podlah z PVC a položení nové vinylové podlahy.

ZŠ.E. Valenty - vybudování hygienických kabinek
00. 00. 0000
ZŠ.E. Valenty - vybudování hygienických kabinek

ZŠ.E. Valenty - vybudování hygienických kabinek - Předmětem zakázky bylo provedení rekonstrukce hygienických kabinek. Byla provedená kompletní výměna zařizovacích předmětů a ZTI. Vyhotovení nových dlažeb a obkladů. Vymalování místností.

Mírov oprava omítek
00. 00. 0000
Mírov oprava omítek

Na budově se provedlo odstranění původních omítek a zhotovení nových. Kompletní výměna výplní otvorů. Byli provedeny zámečnické a kamenické práce. Oplechování parapetů a říms.