stavební činnost Prostějov, sanace vlhkého zdiva Prostějov

Naše služby
AKTUALITY
Nabídka zaměstnání

 


INGREMO DRŽÍ KVALITU

Stavební společnost INGREMO s.r.o. je držitelem certifikátu  EN ISO 9001: 2009, kterým dokladuje zavedení systému kvality managementu dle příslušných evropských norem.

Vysílá tak důležitý signál svým stávajícím i potenciálním obchodním partnerům, že vedle řemeslné kvality prováděných prací se mohou spolehnout i na komplexní přístup dodržování kvality technologické,procesní i administrativní.

Společnost INGREMO s.r.o. se tak stala plnohodnotným partnerem jak soukromým tak státním investorům.


Projekční středisko

Je nejmladší složkou firmy, jež vznikla v rámci komplexního zajišťování služeb. Soustřeďuje se na projektování pozemních a dopravních staveb. Provádíme  projektové dokumentace ve stupni studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Pro SŽDC s.o provádíme speciální stupně dokumentace, jako přípravné dokumentace a projekty stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti projektu IRR, NPV, BCRU. U všech stupňů dokumentace je samozřejmostí inženýrská činnost, vyřízení povolení a správních rozhodnutí. Dále zajišťujeme územní rozhodnutí, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů statní správy a ostatních organizací.

 

Realizujeme projektové práce v těchto oblastech :

Pozemní stavby

 • Průmyslové objekty
 • Objekty dopravní infrastruktury
 • Technologické stavby

 

Kolejové stavby

 • Železniční svršek
 • Železniční spodek
 • Nástupiště

 

Silniční stavby

 • Příjezdové komunikace
 • Místní komunikace
 • Chodníky
 • Parkoviště
 • Zpevněné plochy

Mosty a propustky

 • s nosnou konstrukcí deskovou ze železobetonu a ocelobetonu
 • klenuté konstrukce

Opěrné a zárubní zdi