stavební činnost Prostějov, sanace vlhkého zdiva Prostějov

Naše služby
AKTUALITY
Nabídka zaměstnání

 


INGREMO DRŽÍ KVALITU

Stavební společnost INGREMO s.r.o. je držitelem certifikátu  EN ISO 9001: 2009, kterým dokladuje zavedení systému kvality managementu dle příslušných evropských norem.

Vysílá tak důležitý signál svým stávajícím i potenciálním obchodním partnerům, že vedle řemeslné kvality prováděných prací se mohou spolehnout i na komplexní přístup dodržování kvality technologické,procesní i administrativní.

Společnost INGREMO s.r.o. se tak stala plnohodnotným partnerem jak soukromým tak státním investorům.


PRODLOUŽENÍ JEŘÁBOVÉ DRÁHY DT a.s.
09. 09. 2009
PRODLOUŽENÍ JEŘÁBOVÉ DRÁHY DT a.s.

ROZSAH PRACÍ: Předmětem zakázky bylo prodloužení jeřábové dráhy v areálu DT Prostějov v délce 70m na volné ploše a zřízení zpevněné plochy pod jeřábovou dráhou. Sloupy jeřábové dráhy jsou založeny na základových patkách podporovaných vždy párem železobetonových kopaných pilot s ŽB převázkou, na které je nabetonovaná vlastní základová patka. Součástí stavby byla dodávka a montáž ocelové konstrukce jeřábové dráhy. Plocha pod jeřábovou dráhou je zpevněná silničními panely uloženými do štěrkového lože a obrubou ze silničních obrubníků.

HALA PRO DÍLNY A SKLADY TOMI-REMONT a.s.
00. 00. 0000
HALA PRO DÍLNY A SKLADY TOMI-REMONT a.s.

Hala pro dílny a sklady TOMI-REMONT a.s.

ROZSAH PRACÍ :
Předmětem zakázky bylo zhotovení výrobní a skladovací haly pro firmu TOMI-REMONT v Prostějově v areálu bývalých uhelných skladů na ul. Hybešova včetně napojení na inženýrské sítě. Stavba se skládala ze základové desky a lehké ocelové konstrukce systému LINDAB.

INVESTOR : TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, Prostějov

CENA DÍLA : 8.092 tis. Kč
TERMÍN REALIZACE : 03/2009 – 06/2009

OPLOCENÍ AREÁLU FIRMY TOMI-REMONT a.s.
00. 00. 0000
OPLOCENÍ AREÁLU FIRMY TOMI-REMONT a.s.

Oplocení areálu firmy TOMI – REMONT

Rozsah prací :  Předmětem zakázky bylo nahradit nevyhovující oplocení areálu firmy TOMI-REMONT na ulici Hybešova v Prostějově. Stavba zahrnovala nahrazení zčásti rozpadajícího se panelového oplocení za nové zděné oplocení z tvárnic FACE BLOCK.
INVESTOR : TOMI - REMONT a.s. Prostějov, Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
CENA DÍLA : 3.094 tis. Kč
TERMÍN REALIZACE : 11/2008 – 05/2009

Kendrion stavební úpravy haly
00. 00. 0000
Kendrion stavební úpravy haly

Popis prací : montáž protipožárních dveří, montáž vzduchotechnického zařízení, dodávka a montáž elektra, montáž regálového systému, montáž opláštění, zdění příček YTONG, provedení nových omítek, Montáž nových zařizovacích předmětů, montáž obkladů, provedení nové malby 

Oplocení areálu OTV Bohumín
00. 00. 0000
Oplocení areálu OTV Bohumín

Rozsah prací: V areálu došlo k demolici nevyužívaného objektu včetně odpojení inženýrských sítí. Byla provedena demontáž stávajícího oplocení, následně bylo realizováno nové oplocení betonové s žiletkovým drátem. Rovněž byla provedena úprava zpevněných ploch.

Novostavba odstavné plochy Linaplast
00. 00. 0000
Novostavba odstavné plochy Linaplast

Rozsah prací : Zhotovení deštové kanalizace, vnitřní instalace TZI, zařízení silnoproudu a bleskovodu, slaboproudé rozvody, zhotovení skladovací haly, nový  ocelový přístřešek na kola, zpevnění plochy, oplocení areálu.