stavební činnost Prostějov, sanace vlhkého zdiva Prostějov

Naše služby
AKTUALITY
Nabídka zaměstnání

 


INGREMO DRŽÍ KVALITU

Stavební společnost INGREMO s.r.o. je držitelem certifikátu  EN ISO 9001: 2009, kterým dokladuje zavedení systému kvality managementu dle příslušných evropských norem.

Vysílá tak důležitý signál svým stávajícím i potenciálním obchodním partnerům, že vedle řemeslné kvality prováděných prací se mohou spolehnout i na komplexní přístup dodržování kvality technologické,procesní i administrativní.

Společnost INGREMO s.r.o. se tak stala plnohodnotným partnerem jak soukromým tak státním investorům.


Technologie pro vytvoření dodatečné izolace zdiva

PODŘEZÁNÍ ZDIVA STROJNÍ ŘETĚZOVOU PILOU

Vytvoření dodatečné hydroizolace cihelného zdiva provádíme strojní řetězovou pilou s vložením fóliové nebo sklolaminátové izolace s vyklínováním plastovým klínem v různých tloušťkách ,kterou určuje šířka řezné spáry s následným tlakovým vyplněním  a zapravením vzniklé spáry maltovou směsí.

 

PNEUMATICKÉ NARÁŽENÍ NEREZOVÝCH CHROM-NIKL OCELOVÝCH DESEK

Horizontální i vertikální (rubové) mechanické hydroizolace proti vzlínající zemní vlhkosti. Vlnité nerez. chrom-niklocelové desky jsou pneumatickým příklepem strojně zaráženy do zdiva s průběžnou spárou.

 

CHEMICKÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ

Po vytvoření infuzních vrtů v sanované konstrukci, vytváříme hydroizolace tlakovým plněním injektážního prostředku přes plastové nebo kovové napouštěcí ventily. Druh injektážního prostředku volíme dle stupně zavlhčení,druhu a sourodosti sanované konstrukce. Provedením tlakové chemické injektáže vytváříme horizontální i vertikální hydroizolace konstrukcí proti působení zemní vlhkosti i proti mírně tlakové vodě.

 

SANAČNÍ NÁVRHY A DIAGNOSTIKA STAVEB

 

DOPLŇKOVÉ SANAČNÍ PRÁCE:

 SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

  • Jednovrstvé
  • Vícevrstvé dle směrnic WTA
  • Tepelně izolační sanační systémy
  • Protisolná opatření

 

PLOŠNÉ HYDROIZOLACE

  • Izolace podlah
  • Systém ochrany spodní stavby
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 
Sanace vlhkého zdiva
 


Vytvoření vodorovné hydroizolace konstrukcí podřezáním strojní řetězovou pilou s vložením plastové izolace Pro podřezání se používá strojní řetězová pila. Řezným prvkem je řetěz se zuby ze slinutých karbidů. Pracovní postup: Stanoví se výšková úroveň řezu s ohledem na výškovou úroveň podlahových konstrukcí s případným navázáním hydroizolací. V místě podřezávání se ... Více
Chemická tlaková injektáž Dodatečná horizontální izolace tlakovou chemickou injektáží na bázi silikonů Hydroizolační zábrany se ve stěnových konstrukcích vytvoří tlakovým napuštěním vrtů injektážní kapalinou na bázi silan/siloxan, která pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří vodoodpudivý film. Hydrofobizace pórů omezuje ... Více
Pneumatické narážení nerezových CHROM-NIKL ocelových desek Je forma horizontální i vertikální (rubové) mechanické hydroizolace proti vzlínající zemní vlhkosti. Desky mají po celé délce z obou stran podélné ohyby(zámky), jimiž se spojují vzájemně k sobě a vytvářejí takto kapilárně nepropustnou uzávěru proti zemní vlhkosti. Na každý daný objekt je délka plechu upravována dle tlouštěk sanovaných stěn. Šíře desky ... Více