stavební činnost Prostějov, sanace vlhkého zdiva Prostějov

Naše služby
AKTUALITY
Nabídka zaměstnání

 


INGREMO DRŽÍ KVALITU

Stavební společnost INGREMO s.r.o. je držitelem certifikátu  EN ISO 9001: 2009, kterým dokladuje zavedení systému kvality managementu dle příslušných evropských norem.

Vysílá tak důležitý signál svým stávajícím i potenciálním obchodním partnerům, že vedle řemeslné kvality prováděných prací se mohou spolehnout i na komplexní přístup dodržování kvality technologické,procesní i administrativní.

Společnost INGREMO s.r.o. se tak stala plnohodnotným partnerem jak soukromým tak státním investorům.


GARÁŽE A SKLADY ZÁBŘEH NA MORAVĚ
00. 00. 0000
GARÁŽE A SKLADY ZÁBŘEH NA MORAVĚ

ŽST. ZÁBŘEH NA MORAVĚ – GARÁŽE, SKLADY – STAVEBNÍ ÚPRAVY
Předmětem prací byly stavební úpravy garáže a skladu žst. V Zábřehu na Moravě. A to ve formě prodloužení stávajícího objektu vytvořením nových betonových základů s provázáním se stávajícími základy, vystavěním nových obvodových stěn z tvárnic Porotherm, doplněním stropních panelů, nové podlahové konstrukce, nových vnitřních omítek a brizolitové fasády, osazení nových zárubní i ocelových vrat a úprava střešní konstrukce formou doplnění krovu a PZ šablonové krytiny.

HALA PRO MOTOROVÝ VOZÍK PROSTĚJOV
00. 00. 0000
HALA PRO MOTOROVÝ VOZÍK PROSTĚJOV

Prostějov – hala pro motorový vozík
ROZSAH PRACÍ:
Předmětem zakázky byla rekonstrukce haly pro motorový vozík z důvodu nepřijatelného stavu budovy SDC Olomouc na ulici Pražská v Prostějově.  Stavba obsahovala výměnu výplní otvorů, zateplení stropu minerální vlnou, dodávku a montáž minerálních podhledů. Dále proběhla výměna střešní krytiny s klempířskými  prvky, dodávka a montáž ocelových vrat, dveří a mříží.

 

REKONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ NA ZASTÁVKÁCH
00. 00. 0000
REKONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ NA ZASTÁVKÁCH

Rekonstrukce přístřešků na zast. Brňov, Spytihněv, Lidečko
ROZSAH PRACÍ:
Předmětem zakázky byla rekonstrukce vlakových zastávek v obcích Brňov, Spytihněv, Lidečko. Na těchto vlakových zastávkách proběhly demolice stávajících výpravních budov a přístřešků. Byly nahrazeny betonovými monolitickými přístřešky pro cestující. V obci Lidečko proběhla také rekonstrukce lávky pro pěší, zděné zastávky včetně střechy a veškeré elektroinstalace na zastávce.

 

Opravy stavědel v žst. Valšov a Bruntál
00. 00. 0000
Opravy stavědel v žst. Valšov a Bruntál

Popis prací : Začištění omítek, Provedení nových omítek, vybourání oken a dveřních zárubní, provedení povlakové krytiny, Provedení nových plastových oken a dveří, montáž parapetů, provedení syntetických nátěrů, akrylové barvy, elektromontáž.

Most na místní komunikaci přes železniční trať v Přerově
00. 00. 0000
Most na místní komunikaci přes železniční trať v Přerově

Rozsah prací: Odsekání degradovaného betonu, odstranění staré malty zdiva, vyčištění spár a odvoz suti.

Ostrava hl.n. – uhel.n. – budova trafostanice T121
00. 00. 0000
Ostrava hl.n. – uhel.n. – budova trafostanice T121

Rozsah prací: Byla provedena úprava betonových schodišťových stupňů, vybourání sklobetonových výplní a sanace svislých nosných konstrukcí pomocí kotev Helifix, odstranění stávající povlakové krytiny a následné osazení nové včetně klempířských konstrukcí. Rovněž byla nahrazena stávající hromosvodná soustava.